Kontakt Konsultation

Kontakt Konsultation

Adress:

Skånegatan 68

116 37 Stockholm

Öppettider enligt bokningskalendern eller enligt överenskommelse.

Lör – Sön stängt

Telefon: 08-615 24 07

E-post: info@sahlstenskincare.se

För bokning av Restylane & Azzalure, Botulinumtoxin A.  Vänligen kontakta kliniken.

Önskar Du nyttja ditt LIVE IT presentkort hos oss, lämna Boxnummer och Säkerhetskod vid boknings tillfället. Vänligen kontrollera giltighetstiden, presentkortet skall användas under angiven giltighetstid. Presentkortet lämnas in vid behandlingstillfället som betalning för behandlingen.

Önskar Du nyttja Din smartbox hos oss, ber vi Dig att kontrollera giltighetstiden på boxen. Kom ihåg att aktivera boxen innan Din bokade tid, lämna också värdebevisnumret när Du gör Din bokning. Värdebeviset lämnas in vid behandlingstillfället som betalning för behandlingen.

  • Presentkort utfärdat av Sahlsten skin care clinic gäller 1 år.
  • Med hänsyn till Din bokade tid och till andra kunder ser vi gärna att barn inte följer med på behandlingen.

Utebliven bokad tid utan avbokning 24 timmar innan din bokade tid kommer att debiteras till 100% av behandlingskostnaden. Varför debiteras man vid uteblivet besök?

När Du som kund beställer tid för en behandling så har vi ett muntligt avtal. En förbindelse att komma till oss vid en i förväg överenskommen tid. Vi  förbinder oss att reservera denna tid för Dig och inte sälja den till någon annan. Så länge Du inte avbeställer senast 24 timmar innan så kan vi inte sälja tiden till någon annan kund.

Hur debiteras man för uteblivet besök?

Du kommer få en faktura från bokadirekt till din angivna e-post adress. Om betalning uteblir, adderas ränta på det obetalda beloppet till betalning inträffar. Fakturaavgift tillkommer.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Sahlsten skin care clinic är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera

verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

1. det särskilt överenskommits mellan Sahlsten skin care clinic och dig.

2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Sahlsten skin care clinic verksamhet

sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Sahlsten skin care clinic om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådan uppgift. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

 

Boka en hudvårdskonsultation